יום שלישי, 20 בינואר 2009

משמר המועצה - או איך לא לתת לחתול לשמור על השמנת

צוות "משמר המועצה" של "הפורום הירוק ת"א-יפו" התכנס לפני יומיים (18.1.09) לקראת חידוש הפעילות לאחר הבחירות.

לפגישה הגיעו 10 פעילים נלהבים אשר קיבלו סקירה על מטרת הצוות ודרכי פעילותו. מטרתו, כפי שהבנתי, היא בעצם פיקוח ודיווח ציבורי על הנעשה במסגרת עיריית ת"א-יפו בנושאי הסביבה השונים במובן הרחב של המילה. כלומר, התנהלות סביבתית-מקיימת-חברתית-למען הציבור וכו'. ניתן לציין כי בעקבות הבחירות המקומיות שנערכו, הוקמו צוותים נוספים של משמר המועצה ברשויות נוספות. כנראה דבר זה היווה סממן לכך שהנושא של איכות החיים והסביבה אכן היה אחד מהנושאים העיקריים בסדר היום המוניציפאלי בבחירות האחרונות.
מטרות צוות משמר המועצה הינן:
 1. הנגשה עבור הציבור
 2. העשרת חברי המועצה ב"ידע ירוק" ובהצגה מגובשת של תפיסת עולם סביבתית-ציבורית בפניהם
 3. רצון לפידבק מיידי עבור נבחרי הציבור (ומקבלי ההחלטות) לגבי פעילותם
הצוות מפיק סקירות של פגישות המועצה (ולאחרונה גם של הועדה המקומית לתכנון ובניה) אשר מהוות מקור נוסף לאינפורמציה לגבי המתרחש בהן תחת זכוכית מגדלת סביבתית. מדי שנה, נערך דו"ח שמקיף את הפעילות כולל פילוח שמי (ואולי סיעתי וקואליציוני בעתיד) של הצבעות בדיונים אשר אמורים להוות עזר ציבורי להערכת פעילות הנבחרים.
נושאי הדגל של משמר המועצה הם:
 1. שטחים פתוחים וטבע עירוני
 2. תחבורה
 3. שקיפות ודמוקרטיה
הפגישה היתה יעילה מאוד ולבבית כאחד. משתתפים רבים התנדבו לעזור בסקירה ולימוד לעומק של נושאים שונים ובהשתתפות בישיבות עירוניות פתוחות. הוחלט גם להקים אתר או בלוג מטעם משמר המועצה שישמש ככלי נוסף להנגשת המידע לציבור. טוב כי ייעשה - מסתבר שכולם כבר הבינו עד כמה האינטרנט משמש ככלי נוח בעבור כך!
בין השאר, התנדבו חברי "אורבניקה-התעוררות עירונית" שנכחו בפגישה (הגר ספירו ויהונתן הימן) לעזור בהנגשה לציבור של תוצרי הצוות באמצעות פרסום בבלוג שלנו תוך התייחסותנו להיבטים העירוניים השונים.

מצ"ב קישור לדו"ח משמר המועצה מיום 7.1.09, האחרון של פגישת מועצת העיר (השנייה לקדנציה זו)... וקישור למה שלשרון מלכי היה לומר אצל לרמן.
והרי התייחסותי האישית לדו"ח:
הנושא הראשון שנדון היה נושא פארק קריית ספר. אורבניקה תומכת בהקמת פארק ציבורי, באזור בו יש מחסור בשטחים ציבוריים פתוחים כפי שעולה מהפעילות הציבורית העזה שחלה סביבו. הפיקניקים בימי ו', ההצעות התכנוניות השונות ודחיית תוצרי השולחן העגול על-ידי התושבים הפעילים עצמם אשר לא מוכנים לפשרה כלשהי ודוחים את האפשרות לבנייה לצרכים פרטיים (מגורים) על חלק מהשטח המיועד כולו לצרכי ציבור בתמורה למימון הקמת פארק, כולם מצביעים על הצורך העז של תושבי האזור בשטח פתוח איכותי לרווחתם.
שני נושאים נוספים שנסקרים בדו"ח קשורים לנושא המדיניות התחבורתית העירונית ועיקרם פיתוח אשר אמור לטפל בעומסי הכניסה של רכב פרטי לעיר ובפתרונות בנושא החנייה. פיתוח תחבורה ציבורית מפותחת ותחבורה א-מוטורית תוך-עירונית הם לדעת צוות משמר המועצה וגם אורבניקה-התעוררות עירונית, הדרך הנכונה מבחינה סביבתית -חברתית לטפל בהיבט של תנועת אנשים ממקום למקום. הרכב הפרטי מהווה מפגע סביבתי ותחבורתי, גוזל שטח רב מבחינת תשתיות גישה ואכסון ובא על חשבון הקצאת שטחים אלו עבור הולכי הרגל והנהנים בצורה בלתי אמצעית מהרחוב העירוני. הערה לשיפור - לדעתי חסרה התייחסות בדו"ח לגבי ההחלטות שהתקבלו בכל נושא ותיעוד ההצבעות השונות.
ההצעה הראויה שעסקה בשקיפות התנהלות המועצה בהיבטים של תיעוד אינטרנטי, הצבעה שמית הורדה לצערנו מסדר היום וגם בהיבט זה לא מפרט הדו"ח את המצביעים בעד ההורדה וחבל.
נקווה שהערותנו יילקחו לתשומת לב צוות משמר המועצה ונפעל גם לשפר את איכות הדיווח מבפנים באמצעות השתתפותנו בתיעוד ישיבות המועצה והועדה המקומית לתכנון ובניה (אשר מתקיימת בכל יום ד' בשעות 9:00-14:00 על-פי רוב) ככל שיתאפשר לנו.

חברי "אורבניקה-התעוררות עירונית" אשר מעוניינים לעזור בפעילות הפורום, מוזמנים לפנות אל יהונתן בנושא.
מצורף לוח מועדי ישיבות מועצה לחודשים פברואר- אוקטובר 2009:
 • כ"ב' שבט תשס"ט - 16/2/2009 - 18:00 - ישיבה מועצה מן המניין+ישיבה שלא מן המניין אישור צו ארנונה 2009
 • ו' אדר תשס"ט - 2/3/2009 - 18:00 - ישיבת מועצה מן המניין+ישיבה לא מן המניין דו"ח כספי 2007
 • ה' ניסן תשס"ט - 30/3/2009 - 18:00 - ישיבת מועצה לא מן המניין תקציב 2009
 • אפריל פגרה של ישיבות מן המניין
 • י' אייר תשס"ט - 4/5/2009 - 18:00 - ישיבת מועצה מן המניין
 • ט' סיוון תשס"ט - 1/6/2009 - 18:00 - ישיבת מועצה מן המניין
 • י"ד תמוז תשס"ט - 6/7/2009 - 18:00 - ישיבת מועצה מן המניין
 • י"ג אב תשס"ט - 3/8/2009 - 18:00 - ישיבת מועצה מן המניין
 • כ"ה אלול תשס"ט - 14/9/2009 - 18:00 - ישיבת מועצה מן המניין
 • אוקטובר פגרה של ישיבות מן המניין
ואגב שקיפות, מצורף קישור לפרוטוקולים של ישיבות מועצת עיריית ת"א-יפו (וגם ההסכמים הקואולציונים). אגב, הישיבות גם מתועדות בווידאו ונמצאות באתר המועצה.
בנוסף, יואב לרמן מפרסם היום התייחסות לתיקון 80 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 - חובת פרסום הפרוטוקולים של דיוני מוסדות התכנון (הוועדה המקומית לתכנון ובניה למשל). והנה חוזר המנכ"ל הכללי בהקשר זה. בהקשר זה אפשר לציין גם את תיקון 110 לפקודת העיריות שהזכרנו כאן והמחייב הקמת אתר אינטרנט בכל רשות ופירסום פרוטוקולים שונים. אז תיעוד של המועצה יש... אבל גם אנחנו לא הצלחנו למצוא את הפרוטוקולים של הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א-יפו.

תגובה 1: