יום שישי, 9 בינואר 2009

חובת הקמת אתר אינטרנט בכל רשות מקומית

ב- 7 בדצמבר הוצא חוזר מנכ"ל של מרכז השלטון המקומי לראשי רשויות בדבר החובה להקים אתר אינטרנט של הרשות (תיקון 110 לפקודת העיריות). באתר זה, חובה לפרסם בין השאר כל מידע שחייבת הרשות לפרסם לפי חוק, פרוטוקולים של הדיונים הפתוחים המתקיימים ברשות ועוד.

התיקון לחוק נועד להגביר את השקיפות המתחייבת מהרשויות המקומיות ולחייב בחשיפת מידע חיוני לציבור. בין השאר כולל מידע זה פרסום של הודעות בדבר הפקדת תכניות והחלטות שהתקבלו לגביהן.

כל הרשויות בישראל היו אמורות להקים אתר עד ה- 18 לדצמבר אלא אם פנתה וקיבלה את אישורו של שר הפנים. מאידך, מאיסוף המידע שהתבצע עבור פרויקט "סיירת 106" של אורבניקה, עולה כי עדיין לא לכל רשות אתר כנדרש לפי חוק! דבר זה מצביע על החשיבות שמייחסים נבחרי הציבור להיבט השקיפות. אנו מציעים להכנס ולבדוק לגבי הפרסום באתר האינטרנט של הרשות המקומית שלכם. במידה ונמצאו לדעתכם פגמים או ליקויים בפרסום, פנו אל המוקדים העירוניים שלכם ובקשו את התייחסותם. נשמח לקבל התייחסויותכם בתגובות או במשלוח התשובות שיתקבלו מהרשויות השונות.

תגובה 1:

  1. אגב, לאחר כתיבת הפוסט הנוכחי, במסגרת העבודה שלי, יצא לי להיתקל באתר של עיריית פתח-תקוה.
    העירייה מפרסמת בכניסה לאתרה את ההודעות המתפרסמות לפי חוק התכנון והבניה כנדרש!
    כל הכבוד! בקרוב גם את התכניות המופקדות והבקשות עצמן!

    השבמחק