יום שבת, 1 במרץ 2008

"מודל העיר הטובה"

מבנה
עיר קומפקטית – עירוב שימושי קרקע, נגישות טובה בשילוב אמצעים, מניעת מטרדים ומפגעים
עיר קריאה – סמלים, שילוט, מונומנטים
עיר יפה - "תחושת מקום", אסתטיקה שמתחשבת במגוון
עיר ציבורית – דגש על המרחב הציבורי, דגש על הרחוב, אחידות אסתטית מקומית

חברה
עיר שוויונית ודמוקרטית – מעמד כלכלי, גזע, דת, מין
עיר סובלנית – קידום מפגשי אוכלוסיות, פלורליזם וחופש ביטוי
עיר אקטיביסטית – אקטיביזם של תושבים, איכפתיות ועשייה של התושבים למען העיר
עיר לומדת – עיר סקרנית, עיר מרגשת ומחדשת
עיר מאפשרת – יכולת הגשמה והתפתחות

סביבה
עיר מקיימת – מאזנת בין צרכי האדם לסביבתו, בין פיתוח כלכלי להגדלת פערים חברתיים
עיר משמרת – מבנים, צומח עירוני, היסטוריה
עיר מוטת הולכי רגל, רוכבי אופניים ותח"צ
עיר ירוקה – בנייה ירוקה, שטחים ציבוריים מגוונים וטבע עירוני, טביעת רגל אקולוגית שלילית
עיר בריאה – עיר ספורטיבית, עיר בטוחה

כלכלה
עיר שעונה על צרכים אנושיים לפני צרכים כלכליים
עיר מפרנסת – שאפשר להתפרנס בה בכבוד רב
עיר שיש בה יותר לכולם

ניהול ותכנון
עיר שקופה – שקיפות מלאה של העירייה והגופים הפועלים בה
עיר משתפת – שותפות של הציבור בתכנון
עיר מקצועית – ניהול העיר על ידי אנשי מקצוע ותושבים כאחד
עיר עם אופק תכנוני - התכנון בה הוא לטווח רחוק

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה