יום שני, 2 בפברואר 2009

משמר המועצה – קיומו עודנו הכרחי

כאחת המייצגת את תנועת אורבניקה במשמר המועצה וככזו שהשתתפה במפגש הראשון של המשמר, ברצוני להעלות מספר נקודות בקצרה, שכן פורסם לפני זמן לא רב פוסט מוצלח ומקיף בנושא. אחת המטרות העיקריות של עבודת המשמר, שמייצגת תפיסה רעיונית דמוקרטית וראויה לקידום, היא הנגשת התנהלות העירייה לציבור. לאחרונה היינו עדים לשיפור חשוב, שבא לידי ביטוי בהעלאת הפרוטוקולים של ישיבות הועדה המקומית לאתר האינטרנט של העירייה, אך באופן כללי המסגרת הקונספטואלית של העשייה היא לעודד את קידום השקיפות בתהליכי העבודה. ויש עוד עשייה רבה בעניין, בין השאר, פתיחת ישיבות של ועדות שונות בפני הציבור, פרסום פרוטוקולים מלאים של ישיבותיהן ולא רק ההחלטות הסופיות שהתקבלו וכדומה. הדרישה הלגיטימית של משמר המועצה מתבססת על הרעיון האמור להיות טריוויאלי ופשוט, לפיו נבחרי ציבור, מעצם הגדרתם, צריכים לשרת ראשית כל את הציבור ומכאן עליהם לתת דין וחשבון על כל צעד ושעל בקביעת המדיניות ואופן ההתנהלות והעשייה. עצם העובדה שציבור, או חלקים ממנו, צריכים לדרוש אופן עבודה כזה מעלה תהיות מטרידות. נבחרי הציבור צריכים לרצות שאותו ציבור יתעניין בעשייתם ולא לנקוט מאמצים או צעדים שיגבילו את השקיפות והנגישות ויסכלו את המאמצים לקדם ערכים כאלו.
חשוב שכל אדם יבין כיצד פועלת המערכת העירונית, כיצד מתקבלות החלטות ובאיזה אופן יכול הציבור לקחת חלק בעיצוב המדיניות. האזרח הממוצע תופס את מערכת קבלת ההחלטות, אם המוניציפאלית או הארצית, כמורכבת, סבוכה ולעיתים אף מאיימת ולכן מותיר אותו מתוסכל או חסר אונים. המערכת אמורה לאפשר לתושבים להיות מסוגלים להבין את ההשלכות של המדיניות על חייהם וסביבתם. חשוב לפתח מעורבות אישית, אך חשוב עוד יותר שהנבחרים ירצו שהתושבים יביעו התעניינות ויהיו מעורבים.

תגובה 1:

  1. יש שמועות על כך שבקרוב ייפתח בלוג...

    השבמחק